مراکز خرید چرم شتری خام

ما قادر هستیم مراکز خرید انواع چرم از جمله چرم pu و چرم شتری خام را در بیشتر شهر های ایرانی جست و جو کنیم و از این طریق چرم شتری خام مورد نیاز خود را تامین نماییم.

با توجه به این که چرم شتری خام و چرم طبیعی بزی به منظور های مختلفی مورد کاربری قرار می گیرند و کاربرد زیادی دارند برای فروش بهتر آن ها نیز زمینه های مختلفی فراهم می شود.

یکی از روش های فروش به صورت مستقیم است که از طریق مراکز خرید مختلف در شهر های سراسر ایران انجام می شود.