قیمت چرم گوسفندی کیفی

اگر برای خرید چرم های گوسفندی کیفی به بازار ها رجوع کنیم متوجه می شویم که در انواع مختلفی هستند که با تنوع قیمتی در بازار ها ارائه می گردند.

چرم طبیعی مبلی یکی از انواع مختلف چرم گوسفندی می باشد که برای تولید مبل از آنها استفاده می شود.

به طور کلی در روال دسته بندی چرم های گوسفندی و چرم بوفالو اصفهان آن ها را به دو دسته کیفی و لباسی تقسیم می کنند که تفاوت اندکی با همدیگر دارند و البته همین تفاوت اندک در کیفیت، قیمت و کارایی تاثیر گذار می باشد. چرم های گوسفندی کیفی را قادر هستیم در قیمت های مختلفی خریداری نماییم.