قیمت چرم طبیعی شتری

فاکتور های بسیاری هستند که چرم های طبیعی شتری و چرم رودری را قیمت گذاری می کنند که در این متن خبر به طور مختصر آن ها را بیان می کنیم.
برتری بسیاری که چرم های طبیعی شتری و چرم خام گوسفندی نسبت به چرم های مصنوعی شتری دارند باعث می شود تا این چرم ها بیشتر در بازار ها معامله شوند و در دسترس مشتریان قرار بگیرند. لازم به ذکر است که این چرم ها از نظر قیمتی گران تر می باشد زیرا دارای کیفیتی بسیار عالی هستند.