قیمت چرم بزی عسلی

چرم بزی عسلی و چرم طبیعی گاوی قیمت و نرخ های متفاوتی دارد که این امر بر اساس ویژگی های مختلف چرم ایجاد و تعیین می شود.
شاید در ظاهر تمام چرم های بزی با رنگ عسلی به یکدیگر شبیه باشند اما توجه داشته باشید که بسیاری از چرم های رنگی طبیعی و برخی دیگر مصنوعی هستند.
بنابراین برای خرید چرم بزی عسلی و چرم طبیعی بزی یا دیگر رنگ ها آشنایی با فرآیند تولید یا مواد اولیه تولیدی اهمیت ویژه ای دارد تا در نهایت بتوانید محصولی باکیفیت را با قیمت مناسب تهیه و حاشیه سود مناسبی به دست آورید.