قیمت روز چرم گوسفندی طبیعی

قیمت روز چرم گوسفندی طبیعی و چرم طبیعی مبلی در فروشگاه های اینترنتی ارائه می شود و مشتریان با کسب آگاهی کامل آن ها را خریداری می کنند.
سطح صافی که چرم های گوسفندی طبیعی دارد مشخصه بسیار عالی است برای شناسایی این چرم ها که در نمونه های مختلفی وارد بازار ها می شوند.

رنگ بندی چرم بوفالو اصفهان متنوع است و بنا به رنگ و درجه کیفی که دارند با قیمت روز تعریف شده و مصوبی در بازار ها به فروش گذاشته می شوند.