شرکت تولیدی چرم گوسفندی قهوه ای روشن

شرکت های تولیدی کثیری در کشور ایران وجود دارند تا چرم های گوسفندی قهوه ای روشن را با بهترین کیفیت وارد بازار ها نمایند.

با توجه به ویژگی هایی که چرم های گوسفندی دارند بیشتر برای تولید دستکش و کت های زنانه و کفش چرم زنانه اداری به کار می روند زیرا این چرم ها کش می خورند و در تن بسیار زیبا هستند.

گونه پرفروش چرم بوفالو اصفهان از چرم گوسفندی قهوه ای روشن است که معمولا توسط شرکت های تولیدی مختلفی برای فروش آماده می شوند.