شرکت تولیدی چرم گاوی اصل

شرکت تولیدی چرم های گاوی اصل را می توان در شهر های مختلف ایران مشاهده کرد و چرم ها را از این شرکت ها خریداری نمود.

چرم های گاوی چرم هایی سفت هستند که نسبت به چرم های بزی از انعطاف پذیری کمتری برخوردار می باشند و همین امر سبب می شود کفش مردانه چرم طبیعی تولید شده از این چرم ها به صورت ایستا باشند.

چرم طبیعی گاوی در شرکت های تولیدی ایرانی به طور عمده تولید و وارد بازار ها می شوند.