تولیدی انواع چرم گوسفندی طبیعی

تولیدی های انواع چرم طبیعی با در نظر گرفتن خط تولیدی فعال این چرم ها را به طور کلی برای فروش آماده می کنند تا نیاز بازار ها بر طرف گردد.

چرم مصنوعی حصیری نمونه ای از چرم خای موجود در بازار می باشد که در تولید بسیاری از محصولات از آن استفاده می شود.

نمونه ای دیگر از چرم های گوسفندی موجود در بازار چرم های گوسفندی طبیعی هستند که از نمونه چرم طبیعی گاوی ارزان تر می باشند زیرا این چرم ها دارای تراکم بافتی کمتری هستند.

چرم های گوسفندی طبیعی در انواع مختلف در تولیدی ها ساخته می شوند تا میزان عرضه و تقاضا با هم برابری کند.