تولیدی انواع چرم خام شتر

تولیدی هایی در راستای آماده سازی انواع چرم گاوی طبیعی خام شتر فعالیت می کند سعی بر این دارند که بتوانند نیاز بازار های مار را به کشور های خارجی کاهش دهند.

کمربند چرم نوین چرم یکی از محصولاتی می باشد که از چرم گاوی خام در تولید آن استفاده می شود.

در کنار چرم شتر طبیعی که دارای سطح کیفی خوبی است چرم های خام شتر نیز می باشند که متقاضیان می توانند انواع و اقسام آن ها را تهیه کنند. انواع چرم خام شتر را معمولا تولیدی های زیادی می سازند و گوناگونی شرکت های سازنده باعث متنوع بودن سطح کیفی این چرم ها می شود.