بازار چرم شتری خام

پرفروش ترین نوع چرم شتری چرم شتری خام است و دلیل این موضوع این است که تولید کنندگان این چرم ها را به هر منظوری که می خواهند می توانند پردازش کنند و مورد کاربری قرار دهند.

از جمله چرم هایی که توانسته اند بازار های پر رونق را برای خود رقم بزنند چرم های شتری خام و چرم مصنوعی حصیری می باشند که بسیار پرکاربرد هستند.

چرم طبیعی گاوی در جذب مشتریان بسیار موفق هستند و دارای بازار فروشی عالی و مناسب می باشند.