ام دی اف سفید صابونی پاک چوب موجب فروش خانه ی کلنگی در اردبیل شد

محافظ پلاستیک چوبی الکترومغناطیسی با استفاده از 15% CF رسانا به عنوان پرکننده برای دستیابی به SE 25 دسی بل تهیه شد.

کوون و همکاران (2013) نمونه‌های MDF را در دمای 800 درجه سانتی‌گراد کربن‌سازی کرد تا به میانگین SE 43 دسی‌بل در محدوده 10 مگاهرتز تا 1 گیگاهرتز دست یابد.

هو و همکاران (2015) دریافتند که تخته فیبر یا ام دی اف سفید صابونی پاک چوب محافظ الکترومغناطیسی ساخته شده توسط چسب ایزوسیانات و بیش از 10٪ CF می تواند SE بالای 30 دسی بل داشته باشد.

CFها در این کار برای پیش تیمار در الکل خیسانده شدند. در کار دیگری، CFها در الیاف پلی آکریل آمید/چوب برای به دست آوردن یک کامپوزیت محافظ EMI که بالاترین SE گزارش شده 41.03 دسی بل با 7.5 درصد فیبر کربن بود، استفاده شد.

سطح الیاف چوب با پلیمر آمید پوشانده شد.

در طول سال های اخیر، مطالعاتی در مورد ساخت و ارزیابی تخته فیبر پر شده با CF به عنوان یک کامپوزیت محافظ EMI گزارش شده است.

با در نظر گرفتن این نتایج، خواص محافظ EMI با پر کردن CF در تخته های فیبر به دست آمد.

ام دی اف سفید صابونی پاک چوب

WF خالص CF0 نام گرفت. نسبت جرمی CF به WF بر اساس وزن خشک WF در کوره 1%، 2%، 3%، 5% و 10% تعیین شد و این نمونه‌ها به‌عنوان CF1، CF2، CF3، CF5 و CF10 طبقه‌بندی شدند.

چسب های UF و ایزوسیانات قبل از استفاده به ترتیب در سطح 10% و 2% بر اساس وزن خشک CF/WF در فر مخلوط شدند.

مخلوط چسب با استفاده از تفنگ اسپری پنوماتیک روی الیاف اسپری شد. پس از اختلاط، الیاف رزین شده با دست در یک جعبه شکل دهی 300 × 350 میلی متر برای تشکیل یک حصیر شکل داده شدند.

سپس کل حصیر از قبل پرس شده و در پرس گرم آزمایشگاهی (مطبوعات رنجبر، اصفهان، ایران) قرار داده شد. دما، زمان و فشار پرس برای تولید تمام پانل ها به ترتیب در دمای 185 درجه سانتی گراد، 300 ثانیه و فشار خاص 4 مگاپاسکال حفظ شد.

ضخامت و چگالی پانل نهایی نیز به ترتیب 10 میلی متر و 750 کیلوگرم بر متر مکعب کنترل شد. پس از پرس گرم، پانل های MDF در یک اتاق مطبوع (20 درجه سانتیگراد، رطوبت نسبی 65٪) به مدت دو هفته قبل از آزمایش نگهداری شدند.